Hoe meet je de effectiviteit van je online programma?

blog Aug 10, 2017

Elke ervaren coach, trainer, therapeut of adviseur die een online training aanbiedt heeft tenminste één van de twee doelen: een kennisgat overbruggen en/of het gedrag van zijn/haar student transformeren. 

Als online coach, trainer, therapeut of adviseur met een online training streef je ernaar om de nodige inhoud te leveren om deze doelen te bereiken, maar soms is het aanbieden van een training niet erg effectief. In dit geval kan een klant/student niet de resultaten ervaren die hij/zij hoopt te zien. Gevolg is dat de training verbeterd moet worden... maar hoe kun je bepalen welk deel van een training niet zorgt voor de juiste resultaten?

Gokken op welk deel van een training moeten worden verbeterd is een recept voor frustratie. Gelukkig is er een bewezen proces dat je helpt om de effectiviteit van je training te meten en eventuele problemen op te lossen in de 2.0 versie van je online training. Kirkpatrick's vier niveaus benadering om trainingsresultaten te beoordelen is dit bewezen proces. In zijn bekende boek Four Levels of Training Evaluation heeft de deskundige Donald Kirkpatrick een vertrouwde methode opgezet om o.a. online training makers te helpen de effectiviteit van hun online training te meten. 

Niveau 1: Reactie

De eerste stap zijn vragen stellen die helderheid geven over hoe je student reageert op de training door te vragen ... 

 1. Wat was de verwachting van je student bij het kopen van de online training?
 2. Wat vond je student het leukste?
 3. Welke onderdelen werden niet voldoende behandeld ?
 4. Welke onderdelen waren niet leuk?
 5. Zou je student de training aanraden aan andere mensen zoals zij?

Het doel van Niveau 1 is om positieve en negatieve reacties te meten, zodat je de goede aspecten kunt benadrukken en de slechte kan verbeteren of verzachten.

Niveau 2: leren

Dit niveau beoogt te evalueren of je student de informatie, vaardigheden en kennis heeft opgedaan die hij/zij verwacht had te behalen met de online training.

 1. Heeft je student geleerd wat hij/zij van plan was te leren?
 2. Heeft deze training je vaardigheden, vertrouwen en houdingen verbeterd?
 3. Heeft deze training je alle bronnen aangeboden die je zocht?

Om de impact van je training het beste te kunnen meten, moet je de student voor en na de training testen, zodat je een referentie hebt om de werkelijke leerresultaten te vergelijken met de gewenste leerresultaten.

Niveau 3: Gedrag

Dit niveau beoogt de overdracht van nieuwe kennis te meten en of je student het in zijn dagelijks leven heeft geïmplementeerd. 

 1. Wordt de nieuwe kennis gebruikt in het dagelijkse leven je je student?
 2. Is je student in staat om zelf het nieuwe geleerde uit te leggen aan anderen?
 3. Hebben andere in de omgeving van je student positieve gedragsveranderingen gezien?

Een belangrijke factor die je ook kunt meten is of je student met zijn nieuwe gedrag nog wel in de juiste omgeving zit? Soms is een nieuwe omgeving meer ondersteunend bij nieuw gedrag.

NIVEAU 4: Resultaten

Deze statistieken bepalen of en in hoeverre je als ondernemer geplande bedrijfsdoelen behaald met de online training.

 1. Heeft de training ervoor gezorgd dat jij als ondernemer meer vrije uren hebt of ervaart?
 2. Heeft de training bijgedragen tot het bereiken van meer mensen met jouw methode?
 3. Is je omzet toegenomen door de online training?
 4. Is je winst toegenomen door de online training?
 5. Heb je nog meer tevreden klanten?

Nogmaals, om deze resultaten op een juiste manier te meten, moet je de metingen 3 maal uitvoeren.  Voordat je studenten starten, tijdens de training en na afronding van de training. Zie dit evalueren als een lang continu gesprek met je klanten. Een online training is nooit klaar.

Tools die je hiervoor kunt gebruiken zijn

 • Surveymonckey (gedeeltelijk gratis)
 • Google forms (gratis en implanteerbaar in de academie)